U slučaju potrebe, udaljenu podršku pružamo putem prilagođene TeamViewer aplikacije koja nam omogućuje izravno spajanje na Vaše računalo.

Preuzmite TeamViewer aplikaciju i instalirajte je na Vašem računalu. Nakon pokretanja, prosljedite nam vaš jedinstveni ID i zaporku za spajanje.

TeamViewer-Host Setup link

TeamViewer-QS Setup link

Naši korisnici zahtijevaju IT podršku različitih razina, od telefonske podrške, podrške sa udaljene lokacije putem interneta do podrške na lokaciji korisnika. Također nudimo i povremenu podršku “na poziv”.

Telefonska podrška

Telefonska podrška je ujedno i prvi način rješavanja problema. Na ovaj način veliki broj problema može se riješiti vrlo brzo, a korisnik može usput biti educiran kako otkloniti kvar u budućnosti.

Podrška putem interneta

Ukoliko se problem ne može riješiti telefonskom podrškom, naši tehničari će se spojiti na vaše računalo sa udaljene lokacije tj. iz našeg ureda putem interneta. Na taj način, naši tehničari imaju cjelokupan uvid u problem te ga mogu na brz i efikasan način detektirati i riješiti. Ovaj način podrške je također idealan za brzu edukaciju korisnika. Korist od podrške putem interneta je višestruka:

  • korisnik dobiva vrlo brzu i efikasnu podršku po cijeni nižoj od klasične podrške na lokaciji korisnika
  • korisnik dobiva podršku bez obzira na mjesto gdje se trenutno fizički nalazi. To znači da su naši korisnici podržani na bilo kojem mjestu na svijetu gdje imaju pristup internetu.
  • korisnik prateći rad tehničara može steći znanje kako samostalno otkloniti problem u budućnosti
  • na rješavanju problema može istovremeno raditi nekoliko stručnjaka čime se smanjuje vrijeme potrebno za otklanjanje problema.

>> Preuzmite aplikaciju za podršku putem interneta <<

Podrška putem interneta je:

  • potpuno sigurna jer su korištene napredne tehnologije u zaštiti komunikacije između helpdesk-a i korisnikovog računala
  • vašem računalu možemo pristupiti isključivo uz vaše odobrenje koje vrijedi samo za trenutnu konekciju. Moramo dobiti vaše dopuštenje svaki put kada se želimo spojiti na vaše računalo.
  • u potpunosti možete vizualno kontrolirati rad naših tehničara na vašem računalu.

Podrška na vašoj lokaciji

Unatoč tehnološkom napretku ponekad je problem potrebno otkloniti na vašoj lokaciji zbog raznoraznih hardverskih ili softverskih problema. Pošto je to skuplji način u odnosu na telefonsku podršku i podršku preko interneta, podrška na vašoj lokaciji će biti zadnja opcija ili na vaše traženje. Kada podršku moramo pružiti na vašoj lokaciji, nastojat ćemo biti što brži, što efikasniji i što manje vas ometati u vašem poslu.