Produx je kompletno softversko rješenje za male i sredenje tvrtke. Program Produx sastavljen je od više modula što o mogućava korisnicima konfiguriranje programskih rješenja prema svojim potrebama.

Produx Software

  1. Osnovni modul
  2. CRM modul
  3. Modul kampanja
  4. Modul putnih naloga
  5. Modul prodaje
  6. Modul projekata
  7. Servis modul
  8. Modul članarine
  9. Modul robno
  10. Modul materijalno

Svi moduli funkcioniraju nezavisno te se mogu međusobno kombinirati, nadopunjavati i po potrebi nadograđivati drugim modulima.

Produx Software Produx Software